Moduletoetsen

Van alle modules zijn twee moduletoetsen verkrijgbaar: versie A en versie B.
De leerling maakt na het doorwerken van een module de moduletoets. Hiermee wordt getoetst of een leerling de stof die bij de module hoort beheerst. In de moduletoetsen wordt de beheersingsnorm 80% gehanteerd.