Overige

Audio materiaal
Alle luisteropdrachten uit de modules zijn apart te bestellen via de webwinkel.

Transcripten
In alle docentenhandleidingen zijn de audiotranscripten van de betreffende modules bijgevoegd.