Leerlingmateriaal

De leermiddelen van Stage & Loopbaan maken deel uit van de leermiddelen van ‘Werken aan…’ Met de leermiddelen van Werken aan Stage & Loopbaan is het mogelijk om een maatwerk loopbaantraject aan te bieden. De leermiddelen van Werken aan Stage & Loopbaan voldoen aan de SLO kerndoelen en de CED-leerlijn ‘voorbereiding op arbeid’.   

In het VSO en het Praktijkonderwijs staat het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden centraal. De arbeidsvaardigheden zijn onderverdeeld in zes domeinen. Per domein zijn er verschillende katernen verkrijgbaar.

De zes domeinen:
1. Sociale vaardigheden
2. Aan het werk
3. Omgaan met collega’s
4. Solliciteren
5. Werk, veiligheid en gezondheid
6. Oriëntatie op het werk