Begintoets

Met het afnemen van de begintoets, bepaalt de docent op eenvoudige wijze het startniveau van de leerling.
Op basis van de begintoets kan er een gefundeerde keuze uit de modules gemaakt worden.

De begintoetsgegevens worden verwerkt in het digitale leerlingvolgsysteem.
Het systeem rekent automatisch uit of de leerling het getoetste onderdeel beheerst (wij hanteren bij al onze toetsen een 80 % beheersingsniveau).

Het begintoetsoverzicht geeft een overzicht van het startniveau van individuele leerlingen en groepen.