Certificaten

Indien de leerling de afgenomen module toets beheerst krijgt hij / zij een certificaat als bewijs daarvan. Op dit certificaat staat vermeld welke vaardigheden de leerling beheerst.

De opbrengsten van de modules zijn verwoord in ‘Ik kan……’ stellingen.