Begintoetsen

De begintoets bestaat uit een aantal verschillende opdrachten, waarin de spreek-, luister-, lees- en/of schrijfvaardigheid van de leerlingen binnen de verschillende thema’s getoetst worden. De resultaten van deze begintoetsen geven een gedetailleerd beeld van het niveau van de leerling op het gebied van de modules Engels.