Leerlingmateriaal

Werken aan Nederlands is een leerlijn die voldoet aan referentieniveau 1F.
De referentiekaders zijn onderverdeeld in praktische modules.

Door middel van deze modulaire werkwijze kan er voor iedere leerling een passende leerlijn samengesteld worden. De leerling kan hierdoor werken op het juiste niveau. Daarnaast kan er een leerroute samengesteld worden die aansluit bij een IOP, OPP of een uitstroomprofiel.

Ook leerlingen die moeite hebben met leerstof op 1F-niveau krijgen met deze leerlijn de kans om gericht te oefenen en deelcertificaten te behalen.